Szkolenia

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kategorii D zostało wydane po dniu 10.IX.2008r. oraz którym prawo jazdy kategorii C zostało wydane po 10.IX.2009r.
 
Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej można rozpocząć w trakcie uzyskiwania prawa jazdy kategorii C i D.

Szkolenie obejmuje:

  • 130 godzin teorii;
  • 10 godzin praktyki (8 godzin zajęć w ruchu drogowym i 2 godziny jazd w warunkach specjalnych).