Projekt

Bezpłatne szkolenia zawodowe

"Kierowca ciężarówki - nowe kwalifikacje - nowe perspektywy" to bezpłatne szkolenia zawodowe w zakresie:

  • prawa jazdy kat. C, C+E,
  • kwalifikacji wstępnej,
  • kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2019.