O nas

Cel zbierania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowch Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analiza odwiedzin oraz prowadzenie działalności firmowej.

Zapewniamy, że udostepnione nam Dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu, do którego Państwo je nam udostępnili i nie będą wykorzystywane do innych celów.