Kursy

AM, A1, A2, A

Prawo jazdy kat. AM uprawnia do kierowania
 • motorowerem,
 • czterokołowcem lekkim;
 
Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 
Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania
 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstaćw wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 
Prawo jazdy kat. A uprawnia do kierowania
 • motocyklem,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
 • 14 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;
 • 16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1;
 • 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2;
 • 20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
 • 24 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A - jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2.

Kurs rozpocząć można na 3 miesiące, a do egzaminu przystąpić miesiąc, przed ukończeniem wymaganego dla danej kategorii wieku.