Kursy

C, C+E

Prawo jazdy kat. C uprawnia do kierowania
  • pojazdem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu ciężarowego oraz przyczepy lekkiej.
 
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
  • 21 lub 18 lat (po uzyskaniu kwalifikacji wstepnej) - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C;

Kurs rozpocząć można na 3 miesiące, a do egzaminu przystąpić miesiąc, przed ukończeniem wymaganego dla danej kategorii wieku.

 

Prawo jazdy kat. C+E uprawnia do kierowania
  • pojazdem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t z przyczepą,
  • rzeczywista masa całkowita przyczepy nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego pojazdu powiększonej o 40%,
  • pojazdem dla kat. B+E.
 
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
  • 21 lub 18 lat (po uzyskaniu kwalifikacji wstepnej);
  • należy posiadać prawojazdy kat. B i C.